Plzeň-Radčice INFO

O WEBU

Toto jsou neoficiální stránky obce Plzeň-Radčice.

Aktuální informace o dění v obci naleznete na oficiálním webu.

Plzeň-Radčice

O webu a možnosti jeho podpory

 

Tyto stránky slouží jako doplněk oficiálního webu obce se zaměřením zejména na historii obce a časosběrné projekty.

 

# Každý příspěvek, článek má svého autora, jehož podpis najdete na konci stránky.
# Obsah stránek je průběžně aktualizován v závislosti na tom, jaké informace poskytují autoři či přispěvovatelé.Víme, že některé informace zatím chybí, vždy samozřejmě záleží na ochotě občanů, které se nám podaří oslovit.
# Obsah se stále rozšiřuje a nepovažujeme ho za uzavřený. Uvítáme nabídky ke spolupráci i nové podněty. Za vyloučenou však považujeme politickou, náboženskou a jinou ideovou propagandu.
# Stránky vznikají jako nehonorovaná náplň volného času autorů, nelze na ně proto klást táž měřítka, jako na profesionální presentace a nelze také očekávat, že obsah bude rychle rozšířen o vše, co čtenáři navrhnou. Přesto jsou reakce čtenářů velmi vítány.
# Kdokoli je oprávněn po dohodě s autory přejímat informace z těchto stránek, to však bez jakékoli výjimky podmiňujeme tím, že jako zdroj informace budou uvedeny WWW stránky radcice.info a bude uveden též autor příslušné stránky.
# Grafické zpracování je dané redakčním systémem, ale snažíme se o co nejvíce prosté. Vede nás k tomu hlavně ohled na čtenáře, kteří jsou připojeni k Internetu telefonními linkami, tedy spíše pomalu, a mají právo nečekat na informace dlouhé minuty kvůli exhibicím designérů. Druhým důvodem je skutečnost, že na opatření profesionálního grafického řešení se nám nedostává prostředků a v případě tvorby amatérské téměř vždy platí, že méně znamená více.
# Existuje spousta užitečných aplikací, pomůcek, služeb, textů a podobných autorských děl, které vznikly z potřeby jejich autorů a byly napsány na míru svým autorům. Dáváme prostor všem, bez ohledu na to, zda jsou jejich názory shodné s názorem naším.

Důležité upozornění:

1. Za obsah stránek včetně vztahu k autorským právům třetích osob odpovídají jejich autoři, kteří jsou na stránkách obvykle uvedeni svým jménem (nickem).
2. Majitel a provozovatel serveru, správce stránek, redaktor stránek ani autoři neodpovídají žádným způsobem komukoli za škody, které by mu přímo či nepřímo vznikly použitím těchto stránek nebo informací na nich uvedených, ani za škody způsobené neaktuálností, změnami či nedostupností stránek.


Správcem webové prezentace je Tomáš Goesl


Pokud chcete web podpořit a máte nějaké dokumenty, fotografie či informace z historie Radčic a okolí, prosíme o jejich zapůjčení k digitalizaci.


Aktuálně hledáme:

staré kroniky rachtáčů, materiály o radčických hasičích

 

Bannery a poděkování

Za spolupráci děkujeme:
Bc.Romaně Brůhové
Pavlu Goeslovi
ÚMO 7 – Radčice

 

Radčice.info

Radčice.info