Plzeň-Radčice INFO

Informace o výsadbě stromů - květen 2012

Mnozí vzpomenou, jak před dvaceti lety stály v ulici Jilmové staré lípy. Byly čtyři co pamatuji a k tomu ještě dvě mohutné břízy a dva ořechy. A nejen to, dvě višně a jedna jabloň. Za potokem pak švestky, bezinky a akáty. Ulice a potok byly doslova schouleny pod korunami stromů. Mnohé také určitě mrzelo, že konec starých časů pro harmonii stromů v této krátké ulici nastal pokácením první břízy. Byly to velmi mohutné stromy, které převyšovaly sousední dům. Jako malý kluk bych určitě kolem kmenů nesepnul ruce. I stromy mají však vyměřený čas, a když začaly břízy ohrožovat sousední dům, musely se pořezat. Zpětně si uvědomuji, že se spustil dominový efekt a posledními „pamětníky“ jsou už jenom dva ořechy, z nichž pouze jeden pamatuje dobu hojnosti stromů v této části ulice Jilmová. Mluvím o části mezi ulicí Na Mazinách a V Radčicích. Tehdy ještě tekla voda v potoce celý rok. Břehy byly neudržované a téměř po celé délce nesekané. Až na několik míst, které sekali chovatelé králíků a slepic. V místech dnešní hospody U Dušana začínalo mlází a hojná místa ukrytu pro děti. Větve dávaly proniknout slunci k hladině potoka jen místy a ta byla plná miniaturního života. Tato část potoka byla pro děti kouzelným místem. Tyto nebo podobné řádky bychom mohli napsat i o jiných ulicích v našem obvodu. Dříve se prostě žilo v užším kontaktu se stromy jako s tichými a nenáročnými sousedy. Stromy dokonce více dávají, než berou. Doba udělala velký krok. Stromy zmizely pryč z ulice Jilmová, Na Mazinách, Jarní i Ke Kyjovu. Výjimkou je ulice Rolní, kde stromy nebyly nikdy. A nyní se snad lepší doba stromů vrací. Díky komisi pro životní prostředí při Magistrátu města Plzně se podařilo v roce 2011 obnovit stromořadí 22 stromů v Ulici Na Mazinách. Nyní se nově osadilo 10 stromů v ulici Rolní a dále pak 4 lípy v ulici Jilmová. Mimo Jilmovou s lipami jsou vysazovány sakury – druh japonské třešně. Má mnoho odrůd a díky odborné znalosti pana Kutáka z odboru životního prostředí byly vybrány odrůdy, které mají specifické vlastnosti podle místa výsadby. Tak třeba v ulici Na Mazinách porostou stromy s trychtýřovitě drženou korunou. Naopak v Rolní budou stromy s typicky kolovou avšak nevysokou korunou. Všechny jsou bezplodé a různě barevně kvetoucí. V ulici Jilmová, u které jsem na začátku psal svoji vzpomínku, vyrostou 4 lípy. Normální a bez pěstitelských úprav. Jen namátkou připomenu, že nový javor máme u Klečkolandu. Nová lípa je vysazena nad místem, kde stál kdysi památník padlím z 1. světové války – tedy nad Hajsovými u Valešů u ulice K Zámečku. Nové duby a jednu lípu máme u meandru řeky u mostu. Podél potoka vyrostou jilmy a v parku dvě lípy. V příštím roce se snad podaří osadit stromy i v ulici Ke Kyjovu a Jarní. Opět sakury. A rád připomenu, již nyní nádherné stromořadí lip v ulici Košutecká, o kterou se postaral můj vážený předchůdce, pan Václav Klečka. Ten ostatně dopřál výsadbě i stromořadí jilmů v ulici Jilmová za potokem, kde stály přestárlé akáty. Díky jemu současnou výsadbou navazujeme na dobrý úmysl z minulosti, vrátit stromy do našich ulic.
PS: Ač se domnívám, že výsadba stromů je v zástavbě domů pozitivní snahou, setkal jsem se i s opačnými názory. Rozumím nositelům opačného názoru na stromy. Stromy přináší stín, okysličují a zvlhčují vzduch. Jsou zdrojem pro hmyz a včely. Ale každý rok padá listí, může spadnout větev a dokonce, v případě sakur, se v době spadu okvětních lístků mohou stát chodníky kluzkými. Asi bych celkem snadno hledal argumenty pro i proti a chápu oponenty, ale stromy do životního prostředí lidí patří věky a vždy byly přínosem.

                                                                                         Ing. Zdeněk Švarc

informace-o-vysadbe-stromu-kveten-2012-01.jpg    informace-o-vysadbe-stromu-kveten-2012-02.jpg    informace-o-vysadbe-stromu-kveten-2012-03.jpg

Romana Topičová | 22. 6. 2012 Pá 13:55 | AKCE | 0 komentářů

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.