Plzeň-Radčice INFO

Voda nad zlato

Nadpis tohoto článku jsem si vzal ze závěru reportáže TV ZAK ze dne 31.5.2012, kde je ve třetí minutě záznamu reportáž o Radčicích věnovaná vysychajícím studním v Radčicích. Také bych tímto článkem otevřel novou rubriku METEO, ve které bych vám rád přinášel  informace o amatérské meteostanici Plzeň – Radčice a o zajímavostech pozorování počasí v naší obci.  

To, že spodní vody ubývá je bohužel známý fakt a o příčinách tohoto jevu bylo popsáno mnoho stran textu, nicméně v reportáži zazněla zajímavá teorie, že za úbytkem spodní vody v Radčicích může stavba MVE na Radčickém jezu. 

Rozhodl jsem se jako amatérský pozorovatel počasí podívat na to, zda by tato teorie mohla v případném sporu občané vs. majitel MVE obstát.

Prvním problémem této teorie je, že vodu si většinou člověk začne měřit ve studni až tehdy, kdy mu čerpadlo nasaje vzduch. Chybí tedy data o hladině vody ve studni z předchozího měsíce, roku či let, aby bylo možno rozhodnout zda právě zahájení stavby MVE (6 měsíc roku 2011) nastartovalo proces úbytku vody v Radčicích, a tak je třeba obrátit se tam, kde se měření vody věnují pečlivě a pravidelně.

Tím, kdo v našem okolí pravidelně sleduje stav podzemních vod je Český hydrometerologický ústav a stavem podzemních vod se tam zabývá oddělení hydrologie.

Ti pozorní a zvídaví jistě a nejen kolem Radčic objevili podivné válcovité stavby. Jsou to objekty měřících vrtů.  Ostatně kolem jednoho mnozí jezdí pravidelně směrem do Plzně. 

vp1571-nahled

Pohledem do mapy se podíváme na další měřící objekty v okolí Radčic.

voda1

Jak se dostaneme k jejich datům? Data jsou režimové informace a jejich zveřejnění je zpoplatněno. Zájemci o konkrétní data se mohou obrátit na plzneňskou pobočku ČHMÚ, data poskytuje Ing. Glanc. Cenově by se mohli zájemci o data z měřícího vrtu vejít do tisíce korun. Z pohledu Radčic připadají defakto v úvahu data z objektů VP1571 Lochotín a VP1569 Křimice

vp1969-nahled

No asi vás napadá pár otázek…

Je možné vidět nějaké výsledky on-line? Má cenu vůbec o data žádat, nebo je výsledek předem jasný?

Odpoveď na první otázku je ano i ne. Co se vrtů týče tak veřejně dostupná data (ale pouze v v grafické podobě) jsou nejblíže k naší obci z vrtu VP1567, který je nedaleko obce Vochov.

vp1567-nahled

ČHMÚ jej, zobrazuje puntíkem (který se dle stavu mění barvu) ve svých mapách stavu podzemních vod.

2012-0512-nahled   2011-2012-05-nahled

Mapa nejbližších bodů, které jsou zobrazovány (ve stavu vrtů je to VP1567 a ve stavu pramenů PP0788)

voda-nahled

Z map je vidět dlouhodobý úbytek hladiny vody ve všech měřených vrtech v okolí Plzně a situaci nepomáhá ani srážkový úhrn, který byl v zimním období 2011/2012  opravdu minimální (např. v listopadu 2011 byl dle radčické meteostanice srážkový úhrn necelé dva litry na metr čteveční) a z toho plyne i odpověď na druhou otázku. Vrty Křimice a Lochotín jsou na tom podobně a občan, který o jejich data ČHMÚ požádá se nic překvapujícího nedozví.

 

 

radioponik | 18. 6. 2012 Po 12:02 | METEO | 0 komentářů

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.